Hệ thống định vị DGPS độ chính xác cao

– Hệ thống DGPS Stafix của FugroOmniSTAR 8200 HP

– Hệ thống DGPS SPS 351, SPS 461 của TrimbleSPS 461

– Merridian Gyro CompassMerridian Surveyor

– Hệ thống radio link HPB450TMS

– Hệ thống la bàn vệ tinhVector Sensor

ĐỌC THÊM

Scroll to Top