Khảo sát đo đạc trên bờ

Khảo sát địa hình trên bờ là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình. Ngoài ra đối với các công trình quan trọng, trong quá trình thi công và khai thác công trình cũng cần phải quan trắc chuyển vị lún, nghiêng để đánh giá mức độ ổn định và có biện pháp khắc phục kịp thời nếu vượt quá giới hạn cho phép.
Các nội dung khảo sát địa hình Công ty chúng tôi cung cấp:

  • Lập lưới khống chế mặt bằng bằng máy toàn đạc điện tử hoặc công nghệ GPS.
  • Lập lưới khống chế cao độ.
  • Đo vẽ thành lập bản đồ các tỷ lệ 1:5.000; 1:2.000; 1.1000; 1.500; 1:200.
  • Đo vẽ mặt cắt dọc, mặt cắt ngang.
  • Quan trắc chuyển vị công trình.
  • Cho thuê thiết bị khảo sát địa hình.

ĐỌC THÊM

Scroll to Top