Định vị công trình biển

Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ định vị dẫn đường phục vụ khảo sát, thi công các công trình trên biển bao gồm:
– Định vị dẫn đường phục vụ giàn khoan, Tàu cẩu, Tàu chứa dầu, Tàu thả neo, Tàu rải ống có độ chính xác cao.
– Định vị dẫn đường, định vị thủy âm phục vụ khảo sát đường ống, địa vật dưới bề mặt đáy biển
– Định vị dẫn đường phục vụ công tác thi công công trình dầu khí, điện gió trên biển.

ĐỌC THÊM

Scroll to Top