Khảo sát địa vật lý

Công ty chúng tôi hiện cung cấp các dịch vụ khảo sát địa vật lý như sau:
– Khảo sát địa chấn nông Sub-Bottom Profile
– Khảo sát bề mặt đáy biển Side Scan Sonar
– Khảo sát từ tính

ĐỌC THÊM

Scroll to Top