Khảo sát đo sâu

Khảo sát đo sâu sử dụng máy đo sâu đơn tia, đa tia để xác định độ sâu của lòng sông, đáy biển. Các nội dung khảo sát đo sâu mà chúng tôi cung cấp bao gồm:
– Lập lưới khống chế cao độ, dẫn thủy chuẩn theo hệ cao độ Hải Đồ hoặc cao độ Hòn Dấu
– Đo vẽ thành lập bản đồ tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000…
– Đo vẽ, lập mặt cắt, tính toán khối lượng đào, nạo vét trên sông và trên biển.
– Khảo sát, đo vẽ, lập báo cáo, ra thông báo hàng hải tại khu vực bến cảng, luồng tàu
Công ty chúng tôi hiện cung cấp các dịch vụ khảo sát địa vật lý như sau:
– Khảo sát địa chấn nông Sub-Bottom Profile
– Khảo sát bề mặt đáy biển Side Scan Sonar
– Khảo sát từ tính

ĐỌC THÊM

Scroll to Top